Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Takster

Gældende fra 1. april 2018 - hertil lægges de faktiske udgifter.

Driftsbidrag
kr. excl. moms
kr. incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. målerafgift (150 kr. + moms)
800,00
1.000,00
Vandafgift pr. m³
4,00
5,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ incl. drikkevandsbidrag
6,37
7,96
Byggegrunde, der har betalt tilslutningsafgift, men ikke er bebygget, betaler fast afgift
650,00
812,50
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):


Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
3.500,00
4.375,00
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år
3.500,00
4.375,00
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m³/år (2 x bidrag)
7.000,00
8.750,00
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m³/år (3 x bidrag)
10.500,00
13.125,00
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m³/år (4 x bidrag) også videre pr. 5000 m3/år
14.000,00
17.500,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)
8.000,00
10.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)
43.679,00
54.598,75
Stikledningsbidrag pr. stk. indtil 50 mm
6.000,00
7.500,00
Gebyr:


Rykkergebyr
100,00
momsfrit
Lukkegebyr
800,00
1.000,00
Ved tilslutning af ny forbruger betales hovedanlægsbidrag + forsyningsledningsbidrag + stikledningsbidrag.
Byzone omfatter Thorning by.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Til lukkegebyret lægges de faktiske omkostninger

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net