Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Takster

Gældende fra juni 2023 - hertil lægges de faktiske udgifter.

Driftsbidrag
kr. excl. moms
kr. incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. målerafgift (150 kr. + moms)
800,00
1.000,00
Vandafgift pr. m³
5,00
6,25
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ incl. drikkevandsbidrag
6,37
7,96
Byggegrunde, der har betalt tilslutningsafgift, men ikke er bebygget, betaler fast afgift
650,00
812,50
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):


Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
5.200,00
6.500,00
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år
5.200,00
6.500,00
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m³/år (2 x bidrag)
10.400,00
13.000,00
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m³/år (3 x bidrag)
15.600,00
19.500,00
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m³/år (4 x bidrag) også videre pr. 5000 m3/år
20.800,00
26.000,00
Forsynings- og stikledningsbidrag i byzone indtil 50 mm pr. ejendom (matr.nr.)
22.400,00
28.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)
22.156,00
27.695,00
Stikledningsbidrag i landzone inkl. målerbrønd pr. ejendom (matr.nr.)
17.225,00
21.531,25
Gebyr:


Rykkergebyr
100,00
momsfrit
Lukkegebyr
800,00
1.000,00
Ved tilslutning af ny forbruger betales hovedanlægsbidrag + forsyningsledningsbidrag + stikledningsbidrag.
Byzone omfatter Thorning by.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Til lukkegebyret lægges de faktiske omkostninger

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net