Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Regulativ
Silkeborg Kommune har i 2009 udarbejdet et fællesregulativ for alle de almene vandværker i kommunen.
Fællesregulativet omhandler bl.a. retten til forsyning, bestemmelser om forsyningsledninger, stikledninger, opsætning af vandinstallationer og afregningsmålere, betaling af vand, anlægsbidrag, driftsbidrag, samt forholdsregler ved uheld, vandspild mv.
Name: paragraf.jpg.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net