Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Alarmeringsliste - Lokal

Bestyrelsen:

Formand
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Drift ansvarlig
Sekretær

Ove Andersen
Gregers Thomsen
Ib Knudsen
Peter Voer
Jon Nygaard Rahr
2272 7211
4057 3633
5155 1584
2185 7000
2624 9398

Håndværkere og materiel:

Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning kabler)
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogn/palletanke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Birger Brødløs A/S
Frederiks El og VVS
HMP Entreprenør ApS


P. Christiansen & Søn
DVN ApS.

8688 0655
8726 2500
4013 7665


9753 5222
9866 6666 / 6039 9660 / dvn@dvn.dk

Nabovandværker:

Knudstrup Vandværk

Martin Olesen - 2977 9634

Følsomme forbrugere:

Sygehus
Plejehjem 

Skole
Idræt
Børneinstitutioner 
Dagplejere
 


Bakkegården

Thorning Skole
Thorning Hallen
Børnehuset
Dagplejekontoret

8970 4116 (lokalleder)
8970 4101
8970 2330 / 2479 9259
8688 0920 / 8688 0999
3056 4108
8970 1727 (Karen Andersen - 2035 4124)

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net