Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Meddelelser
Thorning vandværk afholder generalforsamling d. 17/3 2023 kl 19.00 i Thorning Hallens mødelokale.
Dagsorden iflg. vedtægterne.1. Valg af dirigent2. Beretning for år 20223. Godkendelse af det reviderede regnskab4. Budget 2023. Herunder fastsættelse af vandpriser5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen7. Valg af revisorer og suppleanter
/bestyrelsen i Thorning Vandværk

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net