Thorning Vandværk
I Thorning findes godt vand
Name: thorningvandvrk-1024x768.jpg.
Name: DSCN3772.jpg.
Name: DSCN3781.jpg.
Name: DSCN3791.jpg.
Vandbehandling
Indvinding af råvand: Det dybe grundvand er godt beskyttet af flere lerlag, og det nedre grundvand dannes i stor afstand og er derfor upåvirket af omkringliggende forureningskilder.

Vandværket:
Råvandet fra boringerne iltes via iltningstrapper, og vandet filtreres i de 2 åbne for- og efterfiltre. Vandværket har en meget stor overkapacitet med hensyn til vandbehandling, en nyrenoveret rentvandstank samt et nyt frekvensstyret udpumpningsanlæg.

Vandværket er renoveret i slutningen af 2003/ begyndelsen af 2004.
Iltningstårn og de åbne filtre er renoveret, nyt filtermateriale, råvandsmåler og ny ”slavetrykpumpe”, så el-forbruget bliver mindre.

I 2008 og 2009 er de sidste renoveringer mht. ny el-tavle, nyt udpumpningsanlæg og omforandringer inde på værket, nødstrømsanlæg, SRO-anlæg m.m. udført.

Vandværket har løbende fået udført renoveringer på vandværket og har nu et moderne vandværk.

Der er indført vandværks-passer-system, så vandværket har styr på egenkontrol samt analyser.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Tørrepladsen 37, 8620 Kjellerup
thorningvand@thorningvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net