Regulativ

Silkeborg Kommune har i 2009 udarbejdet et fællesregulativ for alle de almene vandværker i kommunen.

Fællesregulativet omhandler bl.a. retten til forsyning, bestemmelser om forsyningsledninger, stikledninger, opsætning af vandinstallationer og afregningsmålere, betaling af vand, anlægsbidrag, driftsbidrag, samt forholdsregler ved uheld, vandspild mv.

Fællesregulativ for vandværker i Silkeborg Kommune