Om os

Indvinding af råvand:

 
Det dybe grundvand er godt beskyttet af flere lerlag, og det nedre grundvand dannes i stor afstand og er derfor upåvirket af omkringliggende forureningskilder.

 

Vandværket:

Råvandet fra boringerne iltes via iltningstrapper, og vandet filtreres i de 2 åbne for- og efterfiltre.
Vandværket har en meget stor overkapacitet med hensyn til vandbehandling, en nyrenoveret rentvandstank samt et nyt frekvensstyret udpumpningsanlæg.

Vandværket er renoveret i slutningen af 2003/ begyndelsen af 2004. Iltningstårn og de åbne filtre er renoveret, nyt filtermateriale, råvandsmåler og ny ”slavetrykpumpe”, så el-forbruget bliver mindre.

I 2008 og 2009 er de sidste renoveringer mht. ny el-tavle, nyt udpumpningsanlæg og omforandringer inde på værket, nødstrømsanlæg, SRO-anlæg m.m. udført.

Vandværket har løbende fået udført renoveringer på vandværket og har nu et moderne vandværk. Der er indført vandværks-passer-system, så vandværket har styr på egenkontrol samt analyser.