Optagelsesbegæring

Begæring om optagelse i Thorning Vandværk.

Undertegnede ejer af ejendommen/parcellen beliggende på nedenstående adresse, ansøger hermed om optagelse i Thorning Vandværk.

Undertegnede er informeret om, at vandværkets regulativ, vedtægt og takstblad er tilgængeligt på www.thorningvand.dk og er indforstået med regulativets, vedtægternes og takstbladets bestemmelser.

Hovedanlægs-, forsynings- og stikledningsbidraget forfalder til betaling, når arbejdet påbegyndes, dog tidligst 14 dage før vandforsyningen påregnes etableret.

Vedr. driftsbidrag henvises til takstblad.

Thorning Vandværk forbeholder sig ret til at afvente fremføringen af hovedvandsforsyningsledning, dersom anlægsudgiften vil belaste vandværkets økonomi væsentligt.

Udfyld nedenstående begæring. Alle felter skal udfyldes, for at optagelsesbegæringen kan indsendes.

  • Bidrag er iht. vandværkets takstblad (excl. moms)
    HovedforsyningsbidragForsynings/stikledningsbidrag