Takster

Gældende fra 1. april 2018.

hertil lægges de faktiske udgifter

Driftsbidrag: Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed
incl. målerafgift (150,00 + moms)
kr. 800,00 1000,00
Vandafgift pr. m³ kr. 4,00 5,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³
incl. drikkevandsbidrag
kr. 6,37 7,96
Byggegrunde, der har betalt tilslutningsafgift,
men ikke er bebygget, betaler fast afgift
kr. 650,00 812,50
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):
Hovedanlægsbidrag pr.
parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
kr. 3.500,00 4.375,00
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år kr. 3.500,00 4.375,00
501 – 2000 m³/år (2 x bidrag) kr. 7.000,00 8.750,00
2001 – 5000 m³/år (3 x bidrag) kr. 10.500,00 13.125,00
5001 – 10000 m³/år (4 x bidrag) kr. 14.000,00 17.500,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone
pr. ejendom (matr. nr.)
kr. 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone
pr. ejendom (matr. nr.)
kr. 43.679,00 54.598,75
Stikledningsbidrag pr. stk. indtil 50 mm kr. 6.000,00 7.500,00
Gebyr:
Rykkergebyr kr. 100,00 momsfrit
Lukkegebyr kr. 800,00 1.000,00

Ved tilslutning af ny forbruger betales hovedanlægsbidrag + forsyningsledningsbidrag + stikledningsbidrag.

Byzone omfatter Thorning by.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Til lukkegebyret lægges de faktiske omkostninger

Printervenlig udgave af Takstblad_2014.