Information

Thorning Vandværk afventer kommunens indsatsplan med hensyn til fremtidige planlægning.