Alarmeringsliste – Offentlig

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Offentlige myndigheder

Beredskabschef Silkeborg Brand og Redning 89703599
Vagthavende indsatsleder
Vice beredskabschef
Region
Kommunens miljøafdeling-Morten Madsen 89702088-21222498
Kommunens vejafdeling
Analyselaboratorium Eurofins 70224266
Beredskabsstyrelsen 96267600
Alarmcentralen 112/114
Lokalpoliti Silkeborg 96141448
Vagtlægen 70113131
Falck 70102031
Embedslægen Midtjylland 72227970
Embedslægens vagttelefon
Rigshospitalets Giftinformations-center 35453545
Vejberedskab

Information

Lokal avis Midtjyllands Avis 86821300
Lokal radio DR Østjylland 87397000
DR Regional (Danmarks radio) DR Midt/Vest 96107500
TV2 – Regional TV2 Midt/Vest 96121212
DR -TV TV2 Østjylland 87424242
Link til Silkeborg Kommunes beredskabsplan