Alarmeringsliste – Lokal

Bestyrelsen:

Att. navn

Telefon

E-mail

 Formand Harald Pehrson 86880476/24642476 thorningvand@thorningvand.dk
 Kasserer Gregers Thomsen 86880457/40573633 gregers@sypres.dk
 Sekretær Ib Knudsen 51551584 chib@privat.dk
 Vandværks-passer Ingvar Jørgensen 86880932/29264587 lai-ing@email.dk
 Bestyrelsesmedlem Lars Munk 86880557

Håndværkere og materiel:

Elektriker Birger Brødløs A/S 86880655
VVS Frederiks Smede og VVS 87262500
VVS
Entreprenør
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer P. Christiansen & Søn A/S 97535222 Kan levere mobilt vandværk
Teknisk rådgiver DVN ApS. 98666666/60399660 dvn@dvn.dk
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger

Nabovandværker

Knudstrup Vandværk Martin Olesen 42790419

Følsomme forbrugere

Sygehus
Plejehjem Bakkegården 89704116/lokalleder 89704101
Ældrecenter
Skole Thorning Skole 89702330/24799259 Thorning Hallen 86880920/86880999
Børneinstitutioner Børnehuset 30564108
Dagplejere Dagplejekontoret 89701727/Karen Andersen 20354124
Mejeri