Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Thorning Vandværk.

Vi har driftsproblemer på Vandværket i dag den 29.2.16. Vi arbejder på en løsning.

Den 1.3.16. kl.00.15: Driftsproblemerne på vandværket er nu løst. Der kan forekomme luft i vandinstallationen. Vi beklager de gener, der er påført forbrugerne.
Bestyrelsen

Se beretning for 2015

 

Vandets kvalitet
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger.
Se under “Vandkvalitet”

Vandets hårdhedsgrad er ca. 8 (Middelhårdt).

Genvej til skematisk oversigt over vandværkets opbygning og oplysning om aktuelle vandbeholdning.