Velkommen

Her på hjemmesiden finder du nyttige oplysninger om Thorning Vandværk.

Ledningsarbejdet på Mellemvej færdiggøres efter påske, da der både skal skiftes et længere stykke ledning og en ventil.

Nærmere besked gives her og ved sms senere.

Generalforsamlingen den 13.marts 2020 kl.19.00 i Thorning Forsamlingshus er aflyst på grund af Coronarisikoen.

Ny dato annonceres i Kjellerup Tidende og her på siden, når forholdene tillader det.

Se beretning og regnskab for vandværket

Til- eller frameld mobilnumre eller mailadresse på servicevarslingen.Gå til Servicevarsling (åbner i nyt vindue)

Vandets kvalitet
Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger.
Se under “Vandkvalitet”

Vandets hårdhedsgrad er ca. 8 (Middelhårdt).

Genvej til skematisk oversigt over vandværkets opbygning og oplysning om aktuelle vandbeholdning.